Kurs 02: Aktiv språklæring og bruk av teknologi i Undervisningsverkstedet

Målet med å lære et nytt språk, er å kunne kommunisere med andre på det språket. For å nå dette målet, må elevene være aktive deltakere i sin egen språklæring. Undervisningsverkstedet er et utradisjonelt klasserom med en del teknologi, som inspirerer til nye måter å lære på. Med utgangspunkt i mulighetene vi finner i dette rommet, vil vi utforske hvordan vi kan designe læringsaktiviteter i utradisjonelle omgivelser både med og uten teknologi. Målet med kurset er å inspirere til å prøve ut aktiviteter som krever at elevene bruker språket aktivt både i og utenfor klasserommet for å løse forskjellige oppgaver. Kurset undervises på norsk, og aktivitetene kan tilpasses til læring av ulike språk og nivåer.

ANTALLSBEGRENSNING: 30

Eli-Marie Drange er førsteamanuensis i spansk språk ved Universitetet i Agder, der hun underviser på årsstudiet i spansk og i lærerutdanningen. I sin undervisning, er Drange opptatt av å legge til rette for gode læringssituasjoner, Hun er også interessert i å utforske bruk av teknologi både som en ressurs for læring og for å legge til rette for kommunikasjon på tvers av landegrenser.